правителство
Най- ЦРУ (централно разузнавателно управление) предимно оперира извън на ЦРУФБРПоставки за централно разузнавателно управление Федералното бюро за разследване Въведение Централната разузнавателна агенция (ЦРУ) е гражданска чуждестранна разузнавателна служба на федералното...
Най- американска армия е повече от два пъти по-голям от размера на Морски корпус на САЩ. Тяхната мисия и мандат са различни, както и критериите за допустимост за приемане в...
Американски тюлени са елитна единица, по-изключителна и по-трудна за приемане от тази САЩ морски пехотинци. Морският корпус на САЩ (известен също като USMC или морски пехотинци) е един от 5-те...
Морски тюлени и Специални сили на армията (Зелени барети) са елитни единици на въоръжените сили на САЩ. Има някои припокривания във видовете мисии, които извършват, но има важни разлики между...
Една посолство е основното място за дипломатическо присъствие на една държава в друга. Страна има най-много едно посолство в друга държава, а повечето посолства са разположени в столици. Консулствата са...