Разлика между даоизма и конфуцианството

Даоизъм срещу конфуцианство

Конфуцианството и даоизмът са две от най-популярните философии или идеали, които се наблюдават не само от местните жители на Азия, но и от много хора по света. Макар да притежават някои елементи на религията, двете философии изглежда си противоречат на пръв поглед. Въпреки това, при по-внимателен поглед те всъщност приличат на преплитащи се методологии на човешкото мислене по отношение на всичко; което води до определени кодове с дефинирано поведение.

И все пак двете се различават по много начини. Най-важното, конфуцианството е по-земно. Като такъв той се концентрира върху социалния аспект на човека и неговото ежедневие. Както спомена Конфуций, привърженик на конфуцианството, философията по своята същност е социално създание, което има способността да бъде добро. Ставаш превъзходен, ако се държиш по такъв начин, който се очаква от по-хармоничното общество. Даоизмът е различен, защото е повече от този свят. Основната идея на тази философия е да обхване Дао (по-голямата реалност, която е съставена от Вселената и всичко останало). Той се концентрира и върху отношението на човека към себе си, за да постигне вътрешна хармония. По този начин е безопасно да се каже, че конфуцианството кара човека да погледне към непосредствената си външна среда, за да постигне самоусъвършенстване, докато даоизмът гледа дълбоко вътре, за да постигне същото.

Друга отличителна област е методологията за преминаване на уроците или философиите. В конфуцианството уроците обикновено се предават от учителя на учениците под формата на диалози. Всъщност по-голямата част от конфуцианското учение са само записани Q&A сесии между студентите и учителя. Но всеки диалог има уникално учение. Даоизмът, напротив, се разпространява чрез директното писане на Лао Дзъ (иначе изписано като Лао Це или Лаози). В основния ръкопис на даоизма - „Дао Те Чинг“, има много поетични монолози, които се разбират най-добре, ако се разберат като един.

Резюме:

1.Конфуцианизмът е философия, която е по-обоснована тук на Земята поради връзката си с непосредственото общество, докато даоизмът е по-обхватен от него е свързан с връзката на човека с цялата вселена.
2.Конфуцианизмът кара човека да се свърже с непосредствената си външна среда, за да постигне самоусъвършенстване, докато даоизмът кара човека да се свърже със своето вътрешно Аз.
3. Ученията на конфуцианството обикновено се предават чрез диалози, докато ученията на даоизма се предават чрез директно писане.
4. Конфуцианството е разработено от Конфуций, докато даоизмът е основан от Лао Це.