Математика и статистика - Страница 2
Въведение Статистическата значимост се отнася до по-малкия шанс за грешка в извадката, засягаща средните разлики. Статистическата значимост идва от използваните данни и доверието на анализатора в резултата. С други думи,...
Въведение стандарт давиация (SD) и Сtandard Error (SE) привидно са подобни терминологии; те обаче са толкова разнообразни, че се използват почти взаимозаменяемо в статистическата литература. И двата термина обикновено се...
Разлика между списъка с масиви и свързания списък Преди да вникнем в действителните различия, нека се запознаем какви са в действителност? Какво е комплект? Попаднахме на концепцията за Set в...
Серия срещу последователност Термините „серия“ и „последователност“ често се използват взаимозаменяемо в общата и неформалната практика. Тези термини обаче са много различни по отношение на математическите и научните гледни точки....
обяснение В статистиката терминът извадка се отнася до подбор на част от обобщени статистически данни с цел получаване на подходяща информация за цялото. Съвкупната или цялата статистическа информация за определен...
Математиците са разработили системи, за да уточнят как определено число се различава от друго. Подобно на други понятия, категориите с числа се припокриват. Тъй като реалните числа включват всички рационални...
Терминът „числа“ ни съзнава това, което обикновено се класифицира като положителни цели числа, по-големи от нула. Други класове числа включват цели числа и фракции, комплекс и реални числа и също...
Оценете спрямо съотношението При изучаването на математиката, статистиката и бизнеса човек среща такива термини като „процент“ и „съотношение“. Макар и двамата да се отнасят за връзката между две или повече...
Качествени данни спрямо количествени данни При проучването на статистиката основният акцент е върху събирането на данни или информация. Има различни методи за събиране на данни и има различни видове събрани...
Възможност за обработка Възможност за работа и възможност за работа на машината в две напълно различни области. Способността на процесите се отнася повече до продуктите и производствените процеси, докато капацитетът...