петролен
бензин и дизел са течни смеси, получени от петрол, използвани като горива. Въпреки че и двете имат сходен основен продукт, но имат различни свойства и употреба. Сравнителна диаграма Разлики -...