Разлики между Юнг и Фройд

Зигмунд Фройд и Карл Юнг се считат за основателите на психоаналитичната психология. Те фундаментално оформиха нашето разбиране за съвременната психология и психичните заболявания. Независимо от това, те са известни с това, че имат значително различни подходи към дисциплината

Зигмунд Фройд (1856 -1939) е австрийски невролог - изучава медицина във Виенския университет през 1881 г. Фройд използва знанията си по медицина, за да проведе обширни психологически изследвания през цялата си кариера. През 1886 г. работи в специализирана клиника за лечение на разстройства на нервната система. През това време той разработва своите първоначални идеи около психоанализата; Фройд би насърчил пациентите да споделят своите дълбоки мисли и емоции. 

Карл Юнг (1875-1961) учи медицина в университета в Базел (1900) и в университета в Цюрих (1902). Практикува като психиатър и прекарва ранните си дни в убежище Burghölzli. Докато изучава и диагностицира пациентите си, той прилага методи на изследване, като асоциационни тестове, разработени от неговите предшественици. 

Какво е теорията на Фройд ?

Фройд се занимаваше с несъзнателния ум и връзката му с нашите потиснати мисли, смущаващи спомени и първични човешки подбуди като секс и агресия.

 Според неговите теории човешката психика е разделена на id, егото и супер егото. ИДът е свързан с нашите несъзнателни движения и егото е свързано с нашите съзнателни преживявания. И накрая, супер егото посредничи в поведението ни, като балансира импулсите на идентификатора и егото. Освен това той е специално известен с теоретизирането на Едипов комплекс.

Какво е юнгианската теория?

Юнг оспорва идеите на Фройд - той признава несъзнателния ум, но поставя повече акцент върху жизнените преживявания на индивида и бъдещите стремежи. Той се отклонява от фройдовата теория, като концептуализира идеята за колективно съзнание. 

 Юнг оправда човешкото поведение, като изследва усещането за свързаност, което изпитваме по отношение на нашите емоции и действия. Идеите на Юнг са повлияни от неговите широки познания по отношение на философията, митологията и религията.

Прилики между Юнг и Фройд

Фройд и Юнг се интересуваха от несъзнателния ум. През 1906 г. те работят заедно като колеги и започват да правят обширни изследвания, особено по отношение на проучванията на сънищата. Фройд вярваше, че Юнг има потенциала да бъде негов предшественик.

Основни прилики между Юнг и Фройд:

  • Фокусиране върху съзнателния и неосъзнат ум
  • Анализът на съня като форма на методология на изследване
  • Репресирани човешки емоции (комплекси), влияещи върху поведението

Разлики между Юнг и Фройд

Фройд и Юнг първоначално разработват своите теории заедно. Двамата обаче имаха някои основни разногласия, които разделиха психоанализата на две мисловни школи. Фройд обръща голямо внимание на човешкото поведение и потиснатите емоции. Обратно, Юнг смяташе, че човешката психика е по-многостранна. 

Таблица за сравнение на Фройд срещу Юнг

Разбиране на разликите между Юнг и Фройд

  • Последиците от един сън

Юнг и Фройд са разработили голяма сума от своите изследвания, като са изучавали сънищата, особено техните собствени. И двамата изследователи смятали, че сънищата са основно средство за изследване на несъзнателния ум. Фройд твърди, че сънищата са проява на най-съкровените желания на човека. 

Контрастно, по време на несъзнателен сън, тези желания се разкриват чрез сънища и често са свързани с някакво сексуално желание. По този начин, позволявайки по-голямо разбиране на мислите и емоциите на човек. 

  • Ролята на религията и духовността

Фройд смяташе, че религията трябва да бъде отделена от емпиричния характер на изследванията и психологията. Той разглежда религията като бягство от суровите реалности на света. Освен това Фройд отхвърля идеята за паранормалност, независимо от присъствието й в различни културни вярвания.

Обратно, Юнг заема по-положителна позиция към религията. Теориите му признават религията като съществена част от индивидуалното развитие. Той насърчава комуникацията и позволява на хората да обработват своите оплаквания. Юнг свърза архетипните си теории с различни религиозни символи. Архетипите са присъщите универсални разбирания за света, които се държат от всички хора според Юнг. 

  • Практикуване на психология

Фройд вярваше често да вижда пациентите си. Щеше да вижда пациентите си до шест пъти седмично за около 45 минути. Юнг намери това за прекомерно и провеждаше приблизително две сесии седмично, които бяха около час. 

Практическите методи на Юнг са оказали по-голямо влияние върху практиките на съвременните психолози. Те са по-осъществими по отношение на третирането на индивид, който е функционален в обществото

Освен това Фройд съсредоточи голяма сума от своите изследвания около използването на дивана. Той го използва като инструмент за анализ на своите пациенти. Фройд вярваше, че пациентите му са по-склонни да споделят своите мисли и емоции, ако им е удобно, легнали и обърнати далеч от психолога. 

От друга страна, Юнг намери стойност при взаимодействието лице в лице. Не намери за необходимо пациентите да лежат на диван. 

Двамата психолози използваха трансфера като средство за лечение на пациенти. Те обаче използваха по различни начини. Трансферът е процесът на проектиране на чувства, желания и мисли върху друг човек като средство за анализ на ситуация. Фройд смяташе, че тази техника може да бъде успешна само в йерархична връзка. Той насърчава пациентите си да използват пренос във връзка с подражатели и фантазии. 

Юнг оспори мислите на Фройд за пренасяне с нетрадиционистки идеи. Той гледаше на прехвърлянето като на възможност двама души да се разберат един друг, като прехвърлят идеите си в сътрудничество.