Недвижим имот
Произведени домове сте мобилни домове или ремаркета. Те могат да бъдат по-лесно транспортирани, както е до ново място, ако собственикът желае да се премести. Модулни домове се конструират във фабрики...