университетите
Харвард и Станфорд са двата топ университета в Америка. Бившият лежи на Харвардския университетУниверситет в Станфордталисман Джон Харвард кардинал Основана на 13 март 1639г 11 ноември 1885г мото Veritas Die...