Математика и статистика - Страница 4
Парабола срещу Хипербола Парабола и хипербола са две различни секции на конус. Можем да се справим с различията им в математическо обяснение или да се справим с разликите по много...
Обикновени данни срещу интервални данни И двата порядъчни и интервални данни са два от четирите основни типа данни или класификации, използвани в статистиката и други свързани области. И двата типа...
Анализ на вариантите (ANOVA) Анова се отнася до анализ на връзката на две групи; независима променлива и зависима променлива. Това е основно статистически инструмент, който се използва за тестване на...
Номер срещу сума Има няколко начина за означаване на количеството на даден предмет и то се разделя по величина (за непрекъснати и несъбирателни съществителни имена като Вселената и материята) и...
Взаимно изключителни срещу независими събития В математиката вероятността между две събития носи някои характеристики като взаимност, изключителност и зависимост. Всички тези понятия са много трудни, но при изучаване чрез пример,...
И двата мили в час и възелът са единица скорост, която се измерва в броя на изминатите единици разстояние за определено време. Скоростта е скоростта, с която нещо се движи...
Режим срещу медиан Винаги се е преподавало в часовете по математика по целия свят, че най-лесният начин за анализ на анкета е да се определи средната стойност, режимът и медианата...
MG срещу MCG Термините „mg“ и „mcg“ са и двете съкращения за малки мерни единици в метричната система. Терминът „mg“ означава измерване на „милиграми“, докато „mcg“ означава „микрограми“. И двете...
Математиката е интересна тема, която понякога може да стане наистина предизвикателна. Това е тема, която интересува малцина и отблъсква мнозина. Въпреки това малкото, което го интересува, са тези, които разбират...
Дължина спрямо Ширина В момента се случва известно объркване при разграничаване на дължината от ширината. Проблемът е, че описанията на двете са малко по-различни в зависимост от това къде сте...